This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Lice. Motiv Jednoduchá. Obrázky motivu vytvořil(a) merrymoonmary. Používá technologii služby Blogger.

sobota 20. ledna 2018

Všeobecná pravidla vlka pro život: 

1. Jíst
2. Odpočívat
3. Toulat se
4. Oplácet věrnost
5. Milovat děti
6. Hašteřit se za měsíčního světla
7. Nastražit uši
8. Starat se o kosti
9. Milovat se
10.Často výt"(...)Způsobů a významů žití s instinktivní povahou je mnoho a odpovědi na tvé nejhlubší otázky se mění s tím, jak se měníš ty a jak se mění celý svět, a proto se tedy nedá říci: Udělej tohle a tamto v tomto daném pořadí a všechno bude v pořádku. ¨Jak jsem se během svého života setkávala s vlky, pokoušela jsem přijít na to, jak to dělají, že většinou žijí v takové harmonii. Pro klid svědomí bych tedy navrhovala, abyste začaly u jakéhokoliv bodu na seznamu. Těm, které trpí, velice pomůže, začnou-li číslem deset. " 

(C. P. Estés: Ženy, které běhaly s vlky)

čtvrtek 23. listopadu 2017


22.11.
mám to uvnitř a neumím to použít

mám tam všechno a neumím s tím naložit


23.11.
ten nekonečný prostor, celý vesmír uvnitř
a je to tak prosté, víš? ty to víš...
je otevřeno, 
fouká jemný vítr, slunce svítí, ptáci zpívají a cokoliv si přidej,
a ty stojíš, ani se nehneš. Proč?

čeho se bojíš?

strach, ti nedovoluje žít
a tvá přesvědčení, která jsi si vytvořil, kterým jsi uvěřil

Proč?
Protože jsi to chtěl. 
Chtěl jsi to uvidět, abys pak věděl, že...
Nyní víš, že je to na tobě,
tak s tím něco udělej

krok sun krok, běhej, zpívej, dováděj, zkoušej, padej, zvedej se, směj se, miluj se, plač, křič, odpouštěj, dýchej, objímej, přijímej, dávej, plav se po rozbouřených vodách i těch klidných,
vracej se ke mě, do srdce, do míru všeho nekonečného bodu, který se ztrácí, který není...

24.11. (c) zuz-anna gajdošovasobota 28. října 2017

,,Pravá spiritualita je záležitost radosti a nemá nic společného s falešnou lidskou důstojností. Nijak nesouvisí s dlouhými proslovy a vážnými výrazy v obličeji. Je to tanec vědomí ve vás. Co se týče duchovního dobrodružství, probíhá v srdcích.
To je pravá spiritualita a kdybych mohl, předvedl bych vám tanec štěstí na důkaz nezávislosti vitality na fyzické podobě. Nesouvisí s vašim věkem, není nijak vázána na fyzické tělo. Zvoní a zpívá vesmírem a skrze celou osobnost. Je to smysl pro radost, který je zdrojem veškeré tvůrčí energie.
Nemyslete si, že jste duchovně vyspělí, pokud se tváříte vážně nebo litujete svých hříchů. Roční období se nepřestanou střídat a slunce bude svítit na vaši tvář, ať už jste hříšní nebo svatí. Vesmírná vitalita je tvořivost, radost a láska. To je pravá spiritualita. A to je důležité pochopit. "

(Sethovy promluvy)


pondělí 21. srpna 2017

...člověk je občas vším tím světem kolem nás, co se tu staví, už tak přesycený a přesto stále hladový a jí a jí a jí, a hlad je stále větší a tělo už nemůže, už nemůže přijímat víc a prázdnota stále žere a žere zevnitř a brzy je to vidět i venku. Podívejte se člověku do tváře, do očí.  Ztrácí se jiskra života. Kam se poděla radost ta, ta, s kterou sem každý přichází? Zadupaná, všemi těmi co a jak mám dělat, radami, co je pro koho nejlepší, co musím a nemohu. Praská z toho všeho hlava, přehlcenost, chaos, co je tedy dobře a co špatně, kdo vůbec jsem? Ona, ta radost, živost je v nás, je uvnitř, stačí jí do svého srdce, ono přesně ví, co je třeba, aby jiskra opět zapálena byla a oheň vzplál. Krok po kroku, očistit území uvnitř, otevřít se proudu života, radosti a hojnosti, lásce, která je tu pro všechny, je přirozeností. Umožnit si a dovolit si být šťastný, bez zásluh, bez zavděčování se okolí, bez pocitů viny. Být šťastný je o vnitřních stavu. O souladu sám s sebou, se zdrojem. A slovy Eduarda Tomáše  : ,,Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa, je v nás" 


Dnes je novoluní, čas nových začátků, možností. Čas, kdy je možné odevzdat vše nefungující, nezdravé, to co působí nesoulad s naši bytostí, navíc je vše umocněno zatměním slunce ve lvu. Krásný život, krásný živote, ve svých rukou tě každý má.

A kdo souzní, nechť se přidá k celosvětové meditaci pro urychlení procesu nastolení harmonie a jednoty pro planetu Zemi a její obyvatelé.

sobota 12. srpna 2017

Vítr se opírá do oken, 
hromy blesky prosvítají
prudký déšť steká
(okno vodu propouští)

Tanec živlů
pokora před nimi
hluboká až k zemi
přichází
a dává o sobě vědět
všem lidem území:

mám sílu, která umí ničit a budu-li chtít lidé, zničím i vás.
Vy ke mě, já k vám.
Tak slyšte a citťe i ctěte mě, 
dám vám vše co k životu potřebujete.

(slepí, obrací se jinam a pak necítí a ničí, neví, spící, řítí se do záhuby)

Tanec živlů
odnáší střechy, láme větvě, vyvrací stromy
a mnohem více
víří kolem sebe
vzduchem nese, ublížit ti může, co do cesty mu stavíme

Tanec živlů
utichá


Probouzím se
je ticho, neuchopitelně pokojno, klidno i čisto
co zničeno být mělo, tak se stalo
území naše očištěno
a dary před námi
lide drahý vidíte?
a cítíte?

ještě a však není konec...
tak už se probuďte!


a přišlo mi dále:

11. 8. (c) zuz-anna gajdošova


čtvrtek 27. července 2017

Tento svět je utvářen vašim přístupem.

,,Když někdo cítí tak vřelou a upřímnou lásku, pak se i jed změní v nektar. A máte-li vztek a žijete v násilí, nenávisti a nepřátelství, pak se i ambrozie změní v jed .
(...).Meera přijala jed jako nektar; z jedu se stal nektar. Svět je takový, jak ho přijímáte. Tento svět je utvářen vašim přístupem. Tento svět je rozšířením vašeho pohledu."

OSHO (Meera. Setkání s pozoruhodnými lidmi.)

(painting by Rakhshi Aziz)

sobota 17. června 2017

Učení Dona Juana / Carlos Cataneda


4 nepřátelé na cestě k plnému vědomí podle učení dona Juana:


„Každý se může pokusit stát se vědoucím člověkem. Nicméně jen velmi málo lidem se to podařilo, což je zcela přirozené. Nepřátelé, které člověk potká na cestě za poznáním, když se pokouší stát se vědoucím člověkem, jsou totiž strašní. Většina lidí jim podlehne."„Když se člověk pustí do učení, nemá o svém cíli nikdy jasno. Jeho odhodlání je slabé a mýlí se v účelu. Doufá v odměnu, která nikdy nepřijde, protože netuší nic o obtížích, které ho při učení očekávají."

„Začíná se pomalu učit — nejdřív kousek po kousku, pak po větších kusech. A jeho myšlenky brzy narazí. To, co se učí, není nikdy to, co očekával, nebo to, co si představoval. A tak se začne bát. Učení se nauce není to, co od něj lidé očekávají. Každý krok přináší nový problém a strach, který přitom člověk zažívá, se nemilosrdně a nekonečně hromadí. Nastává bitva."

„A tak člověk narazí na prvního ze svých přirozených nepřátel — na strach. Je to strašný nepřítel. Proradný a velmi těžký k překonání. Schovává se v každém zákrutu cesty, obchází a číhá. A jestliže se člověk, poděšený jeho přítomností, obrátí na útěk, ukončí první nepřítel jeho cestu za poznáním."

„Co se stane s člověkem, který uteče před strachem?"

„Nic se mu nestane. Jenom jeho učení skončí. Nikdy se nestane vědoucím. Bude možná pánovitý, možná neškodný a poděšený. Ale v každém případě to bude poražený člověk. Jeho první nepřítel ukončil jeho tužby."

„A co může udělat, aby strach překonal?"

„Odpověď je docela jednoduchá. Nesmí utéct. Musí překonat svůj strach a bez ohledu na něj pokročit ve svém učení o další krok. A pak o další a ještě další. Musí se doopravdy bát, a přesto nesmí přestat. To je pravidlo. Nakonec přijde okamžik, kdy první nepřítel ustoupí. Člověk začne být sebejistý, jeho odhodlání je silnější. Přestane se učení bát."

„Když se tento okamžik dostaví, může o sobě člověk říct, že překonal prvního přirozeného nepřítele."

„Stane se to najednou, done Juane, nebo se to děje postupně?"

„Stává se to postupně, a přesto strach zmizí najednou, a to velmi rychle."

„Ale nebojí se pak člověk znova, když se mu přihodí zase něco nového?"

„Ne. Jakmile jednou člověk překonal strach, už se s ním v životě nesetká. Protože místo strachu získal jasnou mysl, která vymaže každý strach. Tehdy člověk pozná i své touhy a ví, jak je uspokojit. Předvídá další kroky v učení a všechno vidí ostře a jasně. Cítí, že mu nic není skryto.

A tehdy narazí na druhého nepřítele. Jasnost! Tato jasnost mysli, kterou je tak těžké získat, sice zažene strach, ale sama člověka oslepí.strach

Vede člověka k tomu, aby o sobě nepochyboval. Ujišťuje ho, že dokáže, co se mu zachce, protože do všeho jasně vidí. Protože je mu vše jasné, je velmi odvážný a nic ho nezastaví. Ale to vše je omyl. Je to jen kousek pravdy. Jestliže člověk propadne této klamavé moci, podlehl druhému nepříteli a ukončil své učení. Bude spěchat tam, kde by měl být trpělivý, a bude čekat tam, kde by si měl pospíšit. A bude s učením zápolit, až najednou nebude schopen učit se dál."

„Co se stane s člověkem, který byl takto poražen, done Juane. Zahyne?"

„Ne. Nezemře. Jeho druhý nepřítel ho prostě zastavil na cestě za poznáním. Místo vědoucího člověka se z něj může stát šašek nebo významný válečník. Nicméně jeho jasnost mysli, kterou si tak těžko vybojoval, se už nikdy nezmění v temnotu a strach. Jasnost mu zůstane tak dlouho, jak dlouho bude žít. Ale už se nebude učit a po ničem nebude toužit."

„Co tedy musí udělat, aby se vyhnul porážce?"

„Musí udělat to, co udělal se strachem. Musí svou jasnost mysli překonat a používat ji jen k tomu, aby viděl. Musí trpělivě čekat a vážit pečlivě každý další krok. Musí si uvědomit, že jeho jasnost je zrádná. A pak přijde okamžik, kdy pochopí, že jeho jasnost mysli je jenom bod před jeho očima. Tím překoná druhého nepřítele a dosáhne stavu, kdy mu už nikdy nic nemůže ublížit. A to už nebude omyl. Nebude to jen bod před jeho očima. Bude to skutečná moc."

„Pozná, že moc, o kterou celou dobu usiloval, je konečně jeho. Může dělat, co chce. Jeho spojenec ho poslouchá. Jeho přání je zákonem. Vidí vše, co ho obklopuje. Ale zároveň potká svého třetího nepřítele — moc."

„Moc je nejsilnější ze všech čtyř nepřátel. A přirozeně nejjednodušší věc je jí podlehnout. Vlastně ten člověk už je skutečně neporazitelný. Jen rozkazuje. Začal tím, že riskoval, a končí tím, že tvoří zákony, protože je pán."

„Člověk v tomto třetím stadiu jen stěží pozná, že podléhá třetímu nepříteli. A najednou, aniž by si toho všimnul, prohraje celou bitvu. Jeho nepřítel ho změní v krutého a svévolného člověka."

„Ztratí svou moc?"

„Ne. Už nikdy neztratí ani jasnost mysli, ani moc."

„A čím se bude lišit od vědoucího člověka?"

„Člověk, který podlehne moci, umře, aniž by se naučil s ní zacházet. Moc se stane jenom břímě jeho osudu. Takový člověk neovládá sám sebe a nepozná, kdy a jak moc použít."

„Je porážka od kteréhokoliv nepřítele konečná?"

„Samozřejmě, že je konečná. Jakmile jeden z nepřátel člověka ovládne, nedá se už nic dělat."

„Není možné, aby člověk pochopil, že ho ovládla moc a změnil své chování?"

„Ne. Jakmile člověk podlehne, je konec."

„Ale co když ho moc jen na chvíli oslepí a on ji pak odmítne?"

„To znamená, že boj stále pokračuje. To znamená, že se ještě stále pokouší stát se vědoucím člověkem. Člověk je poražen až tehdy, když se vzdá všech pokusů a opustí sám sebe."

„Ale může se pak stát, že člověk podléhá strachu léta a nakonec ho překoná?"

„Ne, tak to není. Jestliže boj se strachem vzdá, už nikdy ho neporazí, protože se lekl učení a už to nikdy nezkusí znovu. Ale jestliže se, byť se strachem, bude po léta učit, nakonec ho překoná, protože se nikdy doopravdy nevzdal."

„A jak může člověk porazit třetího nepřítele, done Juane?"

„Musí moci vědomě vzdorovat. Musí pochopit, že moc, kterou zdánlivě získal, není ve skutečnosti jeho. Musí být neustále pozorný a velice opatrně, ale s plnou sebedůvěrou, používat všechno, co se dosud naučil. Jestliže pochopí, že jasnost mysli a moc jsou jen další chyby a zůstane pánem sebe sama, dosáhne bodu, kdy bude mít vše pod kontrolou. A pak už bude vědět, kdy a jak moc použít. A tak porazí třetího z nepřátel."


„Člověk se tak ocitne na konci své cesty za poznáním a téměř bez jakéhokoliv varování se ocitne tváří v tvář poslednímu nepříteli — a tím je stáří. Tento nepřítel je ze všech čtyř nejkrutější. Není možné ho úplně porazit, je pouze možné s ním bojovat."

„To je čas, kdy už člověk nemá žádný strach ani netrpělivou jasnost mysli — čas, kdy veškerá moc je pod jeho kontrolou, ale také čas, kdy pocítí neodbytnou touhu si odpočinout. Jestliže podlehne této touze, ulehne a zapomene, jestli se ponoří do únavy, ztratí poslední boj. Jeho poslední nepřítel ho promění ve slabého starého člověka. Jeho touha stáhnout se překoná jeho jasnost mysli, jeho moc a jeho vědění."

„Ale jestliže člověk setřese únavu a dál žije svůj osud, pak má právo na to, aby byl nazýván vědoucím. I kdyby svého posledního a neporazitelného nepřítele překonal jen na okamžik. Ten jediný okamžik jasnosti mysli, moci a poznání stojí za to."

Z knihy Carlose Castanedy Učení Dona Juana

audio kniha k poslechu: